Od 2 do 8 lutego w naszym krakowskim domu gościliśmy grupę młodzieży męskiej ze Szczecina. Ich pobyt w grodzie Kraka oprócz codziennej Eucharystii i momentów modlitewnych urozmaicony był zwiedzaniem Muzeum Narodowego, Starego Miasta, Centrum Jana Pawła II. To bycie razem stało się dla nas wspólną nauką wartości i poszanowania nas samych, drugiego człowieka, a przede wszystkim Boga, który dał nam wszystko z miłości. Mamy nadzieję, że te kilka dni spędzonych wspólnie pomoże młodym ludziom do stania się dojrzałymi i odpowiedzialnymi świadkami wiary.