Ilustracja kontaktu
Skontaktuj się z nami Warszawa: Instytut Antoniański, Kraków: Dom Formacyjny.
Instytut Antoniański
ul. Stroma 30
01-100 Warszawa

Dom Formacyjny
ul. Siostry Faustyny 13
30-607 Kraków
W-wa: 22 83 68 000, K-ów: 12 26 36 100
Send an Email
(opcjonalnie)

W Warszawie, przy ul. Stromej 30, znajduje się pierwszy dom jaki Zgromadzenie Rogacjonistów otworzyło w Polsce. W domu tym mieści się kaplica pod wezwaniem św. Hannibala Marii Di Francia, Instytut Antoniański dla Dzieci i Młodzieży oraz jadłodajnia dla osób bezdomnych i ubogich. Kapłani prowadzą posługę duszpasterską w parafiach oraz propagują modlitwę powołaniową. Działa tutaj również stowarzyszenie dla osób świeckich – Misjonarki Rogacjonistki. Dom warszawski organizuje Dzieło Pomocy Misjom: „Adopcja na odległość”, na rzecz edukacji dzieci dzięki hojności dobroczyńców z całej Polski. Nasza wspólnota wydaje kwartalnik: „Wielkie Żniwo”, w którym zamieszczamy aktualności z życia zgromadzenia w Polsce.

 

W Krakowie znajduje się Dom Formacji początkowej dla wszystkich kandydatów i aspirantów do zgromadzenia z Polski i ze Słowacji. Wspólnotę tworzą kapłani, których praca obejmuje formowanie i kształtowanie prenowicjuszy, jak również promowanie powołań, posługę w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, troskę o ubogich i propagowanie modlitwy o powołania (Stowarzyszenie Modlitwy o Powołania). W naszym domu jest możliwość przeprowadzenia rekolekcji powołaniowych (indywidualnie i wspólnotowo). Działa tutaj również Ośrodek Powołaniowy, gdzie można zdobyć wszelkie potrzebne informacje na temat zakonów męskich i żeńskich.