Charyzmat "ROGATE", czyli modlitwa o powołania i kształtowania dojrzałych chrześcijan zaangażowanych w Kościele, jest fundamentem i celem działalności Zgromadzenia Księży Rogacjonistów Serca Jezusowego. Charyzmat Zgromadzenia przejawia się:w nieustannej modlitwe o powołania, propagowaniu ducha modlitwy i wspieraniu powołań, a także i przede wszystkim w byciu dobrymi robotnikami na żniwie Pańskim.

Nasz charyzmat realizujemy również poprzez dzieła miłosierdzia na rzecz dzieci i młodzieży, zwłaszcza biednej i opuszczonej, jak i poprzez afirmację godności ludzkiej i pomocy biednym.
Poprzez charyzmat Rogate członkowie Zgromadzenia stają się zaczynem Kościoła, społeczeństwa i środowisk, do których zostają posłani z misją rozpowszechniania i jednoczenia w modlitwie o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i małżeńskie.