"Suplikacja" do Wiecznego Boskiego Ojca w Najświętszym Imieniu Jezus, podkreśla znaczenie Rogacjonistycznego Święta Najświętszego Imienia Jezus obchodzonego przez Rodzinę Rogate każdego 31 stycznia.

Dlaczego?
Wartość Supplica opiera się na boskiej obietnicy naszego Pana Jezusa Chrystusa, zapisanej w świętych Ewangeliach: "Zaprawdę powiadam wam: Ojciec da wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w Imię Moje. Dotąd o nic nie prosiliście w Imię Moje; proście, a otrzymacie, aby szczęście wasze było zupełne." (J 16,23-24)

Kiedy?
Św. Hannibal Maria Di Francia napisał: "Od 31 stycznia 1888r. przywiązujemy wielką wagę do Suplikacji z 31 stycznia, który w naszych domach jest poświęcony jako uroczyste święto Najświętszego Imienia Jezus. W tym dniu we wszystkich naszych domach należy przedstawić odwiecznemu Bogu Ojcu bardzo szczególną prośbę, jak to mamy w zwyczaju czynić do tej pory."

Każda wspólnota będzie miała swój własny sposób obchodzenia tego uroczystego święta, ale generalnie Najświętszy Sakrament będzie wystawiony przed lub po uroczystej mszy świętej. Potem następuje dziękczynienie, modlitwy i śpiewy. W czasie celebracji wspomina się wszystkie łaski otrzymane w minionym roku, wspominając nowości, święcenia, profesje, jubileusze oraz fundacje lub erygowanie nowych obszarów misyjnych, wspólnot i działalności. Wspomniani zostaną również współbracia, którzy odeszli z tego życia. Na zakończenie zostaną przedstawione prośby zanoszone do Boga w Imię Jezusa, aby udzielił ich Zgromadzeniu. Ten dzień jest także właściwym momentem dla wspólnot na comiesięczne skupienie.