Rzym, 24 lipca - Po odprawieniu Jutrznii i Mszy Świętej, której przewodniczył o. Matteo Sanavio, w godzinach porannych, dzień zobaczył nas zajętych w auli w celu wyboru Przełożonego Generalnego i jego Rady. O. Bruno Rampazzo został ponownie zatwierdzony na drugą kadencję.

Po wyborach złożył przysięgę wierności, a w chwili modlitwy, która nastąpiła potem w kaplicy, złożył wyznanie wiary. Wracając do auli, potwierdzono również wybór radnego ds. życia zakonnego, formacji i duszpasterstwa młodzieży, ks. Jose Maria Ezpeleta. Bezpośrednio po tym, ks. Leitão Reinaldo De Sousa został wybrany na radnego Rogate. Kiedy po południu wznowiono prace, ks. Eugène Ntawigenera wybrano na radnego ds. działalności charytatywnej i misji; następnie ks. Gilson L. Maia został wybrany na radnego ds. parafii, działalności charytatywnej i duszpasterstwa młodzieży, również ponownie potwierdzony. Wśród radnych wybrano na wikariusza generalnego ks. Jose Maria Ezpeleta, który został również ponownie potwierdzony na tym stanowisku. Ostatecznie na ekonoma generalnego wybrano o. Brizio Giovanni Greco.