horizon

Od sierpnia 2021r. nasza warszawska wspólnota jest już w pełnym składzie. Przyjazd dwóch współbraci z Prowincji św. Mateusza z Filipin sprawił, że Instytut Antoniański ożył na nowo. Ks. Ronie Gumagay i br. Gilbert Ben Cantarona musieli pozostać w Rzymie przez kilka miesięcy, czekając aż Polska otworzy swoje granice. Ks. Herbie Canete, pełniący obowiązki przełożonego, serdecznie powitał nowych członków wspólnoty i od razu wprowadził ich w nową rzeczywistość. Z racji odbywającej się w tym czasie kapituły prowincjalnej i związanym z nią wyborem nowego zarządu Prowincji, charakter wspólnoty nie został jeszcze zdefiniowany. Ta jednak nie traciła czasu i już rozpoczęła pracę w duszpasterstwie migrujących Filipińczyków, których w Polsce mieszka około dwóch tysięcy. W kaplicy naszego domu odbywają się regularnie Msze święte w języku polskim i angielskim. Wspólnota organizuje również dni skupienia, rekolekcje, konferencje oraz otwiera progi domu tym, którzy o to proszą.
Nasza wspólnota pragnie współpracować z archidiecezją warszawską i lokalną parafią, pełniąc posługę wśród części tutejszych mieszkańców. Nowo przybyli współbracia będą mogli również służyć anglojęzycznym grupom w okolicach Warszawy.
Pragniemy wykorzystywać dostępne nam siły i struktury, aby jak najlepiej służyć ludowi Bożemu. Jako wspólnota rogacjonistów będziemy się dzielić charyzmatem modlitwy o powołania i szerzyć kult św. Hannibala Marii Di Francia wśród tych, którzy jeszcze go nie znają.