angelo1

Jego Świątobliwość Ojciec Święty Franciszek 08 lipca 2020 mianował księdza Angelo Ademir Mezzari, biskupem Tytularnym Fiorentino i biskupem pomocniczym w Archidiecezje Sao Paulo – Brazylia.
Ta wiadomość przyniosła wielką radość całemu Zgromadzeniu, szczególnie Prowincji Świętego Łukasza –Bra , ponieważ Ojciec Święty powierza naszemu współbratu tak ważną służbę jaką jest Urząd Biskupi.
Ks. Angelo ma 63 lata, w tym 39 lat życia zakonnego i 35 lat kapłaństwa.
Był formatorem, kształcił seminarzystów, działał w animacji powołaniowej. Był także dyrektorem Instytutu Duszpasterskiego Powołań – Sao Paulo i redaktorem Naczelnym czasopisma „Rogate”. Trzykrotnie wybrany był do rady Prowincji Św. Łukasza, przez dwie kadencje jako Przełożony Prowincjalny, a w latach 2010- 2016 jako Przełożony Generalny Zgromadzenia w Rzymie. W Brazylijskim Kościele Katolickim współpracował z Komisją Urzędu Kościoła i Życia Konsekrowanego, nad zrealizowaniem Kongresu Powołaniowego w Brazylii.
Od października 2016 ks. Angelo Mezzari urzęduje jako przełożony wspólnoty i Proboszcz Parafii Matki Bożej Łaskawej – Bauru S.P.
W Diecezji Bauru jest członkiem Rady Duszpasterskiej i Koordynatorem Regionalnym C.R.B.
Wnosi on do Kościoła w Sao Paulo hojne doświadczenia i dary otrzymane od Boga, jakimi są mądrość, roztropność, połączone z ludzkimi i pobożnymi cnotami przekazanymi przez rodzinę i dojrzewanie w Zgromadzeniu. W swojej działalności będzie przede wszystkim przekazywał charyzmat Rogacjonistów- „Proście Pana żniwa…”
Na ręce księdza Angelo pragniemy złożyć najlepsze życzenie. Jesteśmy przekonani, że jego Duszpasterstwo jako Biskup będzie służyć Kościołowi w Sao Paulo.
Zapewniamy, że będziemy wspierać Księdza Angelo naszą gorącą modlitwą i serdecznym, ciepłym pozdrowieniem.

P. Bruno Rampazzo RCJ
Przełożony Generalny