Od 10 do 16 lutego 2013 roku, miała miejsce w naszej wspólnocie w Krakowie tygodniowa formacja dla Stowarzyszenia ERA, w skład którego wchodzą młodzi ludzie z Krivsoudov (Republika Czeska). Spotkanie to prowadzone przez ks. Giovanniego Sanavio i br. Pavola Knuta, który przybył specjalnie z Włoch, zostało zatytułowane: "Nauczyć się kochać siebie, innych i Boga." Te wyjątkowe dni były wypełnione spotkaniami, modlitwami, refleksjami, świadectwami powołaniowymi, była też możliwość zwiedzania znaczących miejsc południowej Polski... Szczególne poruszenie wzbudziła wizyta w Auschwitz i Birkenau, jak również nocna adoracja, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego (które młodym Czechom nie było znane), świadectwo powołaniowe ks. Herbiego i zapoznanie się z charyzmatem Sióstr Prezentek.Dzięki atmosferze, którą określono jako „bardzo rodzinną”, jak także poprzez "pracę w grupach”, wspólną zabawę, codzienną Mszę Świętą, dało się odczuć intensywność doświadczenia Boga, który „dotknął” niektórych w sposób niepowtarzalny. Powierzamy Wam wszystkim tych młodych ludzi, którzy codziennie z zapałem i żarliwością powtarzali: "Poślij, Panie, świętych Apostołów do Twojego Kościoła, ... a jeśli chcesz poślij także mnie!"